Κάτι ετοιμάζει o Ανδρέας Βγενόπουλος.Αναδιαρθρώνει τον όμιλο.

0

Category:


Ανδρέας Βγενόπουλος ετοιμάζεται να βγει στην επίθεση ως «δεινός ξιφομάχος» ή θα εξακολουθήσει να παίζει άμυνα όπως όλοι οι επιχειρηματίες; Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του μετά τη συγχώνευση της Ο.Α.
με την «Aegean» και την πώληση της «Chipita»; Μήπως «ψήνεται» κάτι στον τραπεζικό κλάδο; Τον τελευταίο χρόνο, όπως φαίνεται, ο επικεφαλής της MIG
έχει αναδιπλωθεί και έχει επιδοθεί σε ένα συμμάζεμα του ομίλου που διοικεί, καθώς η δύσκολη περίοδος που διανύει η χώρα έβγαλε στην επιφάνεια τις αδυναμίες ορισμένων εταιρειών που απάρτιζαν το group.
Αύξησε το ποσοστό του στον όμιλο κατά 4%-4,5%
Από την άλλη, θέλοντας να διακηρύξει την εμπιστοσύνη του στον
όμιλο που διοικεί, προχωρεί αργά αλλά σταθερά σε αγορές με-
τοχών της MIG. Είναι χαρακτηριστικό ότι τους τελευταίους μή-
νες έχει δαπανήσει το ποσό των 19,5 εκατ. ευρώ για να αγορά-
σει 10,3 εκατ. μετοχές (μέσος όρος αγορών 1,9 ευρώ). Αυτό ση-
μαίνει ότι το ποσοστό που κατέχει ο ίδιος στον όμιλο πλησιάζει
πλέον στα επίπεδα του 4%-4,5%. Η ισχυρή στήριξή του στη MIG,
όπως ψιθυρίζεται στην αγορά, υπαγορεύεται και από το γεγο-
νός ότι πλέον το κρατίδιο του Ντουμπάι (κατέχει το 17% των με-
τοχών της εταιρείας), με δεδομένα τα θηριώδη οικονομικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει, θα αδυνατεί μελλοντικά να εκπλη-
ρώσει κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις που ίσως παρουσια-
στούν. Ομως, παρ’ όλα ταύτα, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμέ-
νο να πουλήσει τη συμμετοχή του, παρά τις οχλήσεις από την
πλευρά του κ. Βγενόπουλου.
Η MIG σήμερα έχει δύο όπλα στη φαρέτρα της. Το ένα είναι
η Marfin Bank (κατέχει περίπου το 10% των μετοχών), η οποίαεξακολουθεί να διαθέτει υψηλότερες καταθέσεις από τα δάνειά
της ενώ για το 2009 παρουσιάζει ισχυρή κερδοφορία. Το δεύτε-
ρο όπλο είναι η ύπαρξη σημαντικής ρευστότητας, η οποία σε
επίπεδο ομίλου ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ εάν προσθέ-
σουμε και την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου,
ύψους 402 εκατ. ευρώ, η συνολική ρευστότητα φτάνει στο 1 δισ.
ευρώ. Ανθρωποι που γνωρίζουν καλά τον ισχυρό άνδρα του ομί-
λου επιμένουν ότι όταν το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινήσει
ο νέος γύρος των συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο, το μό-
νο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει αμέτοχος. Οπως λέει ο ίδιος
σε στενούς του συνεργάτες, όχι μόνο είναι διατεθειμένος να
συμμετάσχει, αλλά πολύ περισσότερο μόλις δει τις πρώτες κι-
νήσεις θα αναλάβει πρωτοβουλίες ό,τι και να σημαίνει αυτό.
Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν την αύξηση
της συμμετοχής του στη MIG με τις επερχόμενες εξελίξεις στον
τραπεζικό κλάδο. Αλλωστε κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ρευ-
στότητα που έχει ο όμιλος θα χρησιμοποιηθεί για τις ανακα-
τατάξεις στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η συμφωνία με τον όμιλο «Olayan»
και το ξεφόρτωμα δανείων 900 εκατ. ευρώ
Προς το παρόν η αναδιάρθρωση του ομίλου της ΜΙG βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την πώληση του «Κορασί-
δη» (με ζημίες) και τη συγχώνευση της «Οlympic Αir» με
την «Αegean» (θα βάλει στα ταμεία της 48 εκατ. ευρώ), ο
κ. Βγενόπουλος έχει έρθει σε συμφωνία με τον σαουδαρα-
βικό όμιλο «Οlayan» και τον νυν διευθύνοντα σύμβουλο
της «Vivartia» κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο για να τους πω-
λήσει τον κλάδο αρτοποιίας και ζαχαρωδών της «Vivartia».
Με την κίνηση αυτή ο όμιλος της MIG βγάζει από πάνω του
δάνεια ύψους 900 εκατ. ευρώ.
Οσον αφορά στην Ο.Α., στη νέα εταιρεία που θα δημιουργη-
θεί οι μέτοχοι της «Αegean Αirlines» θα λάβουν περίπου το 74%
και η ΜΙG το 26%. Με βάση τη συμφωνία, ο βασικός μέτοχος της
«Αegean» (όμιλος Βασιλάκη) και ο μοναδικός μέτοχος της Ο.Α.
(Μarfin Ιnvestment Group) θα έχουν ισότιμη μετοχική συμμε-
τοχή στην ενοποιημένη εταιρεία, ενώ θα παραμείνουν, διατη-
ρώντας αναλογικά τη συμμετοχή τους ως μέτοχοι, οι όμιλοι Λα-
σκαρίδη, Β. Κωνσταντακόπουλου, Γ. Δαυΐδ και Λ. Ιωάννου, κα-
θώς και η Τράπεζα Πειραιώς.
Στον όμιλο, όσον αφορά στην πώληση της Ο.Α., εξηγούν ότι
η κίνηση έγινε λόγω της κρίσης και φέρνουν ως παράδειγμα την
πρόσφατη συγχώνευση δύο μεγάλων αμερικανικών εταιρειών,
της «Continental» με τη «United».
«Υγεία» - «Μητέρα» και πλοία καλά κρατούν
Αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση τα τραπεζικά, ένας άλλος κλάδος
που πάει καλά είναι η ακτοπλοΐα και ο τομέας της υγείας (νοσο-
κομείο «Υγεία» στην Αθήνα, το «Υγεία» στα Τίρανα, μαιευτή-
ριο «Μητέρα» κ.λπ.). Η «Attica», λένε από τον όμιλο, είναι η
πλέον κερδοφόρος εταιρεία και μάλιστα πριν από λίγους μήνες
προχώρησε σε μια νέα παραγγελία δύο πλοίων από τα ναυπη-
γεία της «Hyundai». Αξίζει να τονιστεί ότι ο όμιλος επεδίωξε τα
πλοία αυτά να χτιστούν στην Ελλάδα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
παρόλο που θα κόστιζαν ακριβότερα, κάτι όμως που τελικά δεν
κατέστη δυνατό.
(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)

Comments (0)

Δημοσίευση σχολίου