Τα κριτήρια για την αναγνώριση των κολεγίων

0

Category:Στην επανεξέταση των φακέλων των 40 κολεγίων που διεκδικούν να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων , μετά την έκδοση προεδρικού διατάγματος με την ενσωμάτωση της σχετική κοινοτικής οδηγίας προχωρά το υπουργείο παιδείας. Η κα Διαμαντοπούλου την Τετάρτη (9/6) θέσπισε νέα αυστηρά κριτήρια σε προσόντα διδασκόντων και σε χώρους υποδομής προκειμένου ένα κολέγιο να πάρει τη σχετική άδεια λειτουργίας.
Το Υπουργείο Παιδείας επιμένει στην καταβολή εγγυητικής επιστολής (σσ. στο Υπουργείο), η οποία είχε ήδη καθορισθεί στο ύψος των 500.000 ευρώ.

Τις άδειες λειτουργίας, μετά τους απαραίτητους ελέγχους, που θα πραγματοποιεί το Εθνικό Κέντρο πιστοποίησης σπουδών (ΕΚΕΠΙΣ) θα χορηγεί το υπουργείου παιδείας.

Στόχος θα είναι μέχρι την 1η Σεπτμεβρίου να δοθούν οι άδειες λειτουργίες τα Κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ), όπως μετονομάζονται πλέον τα κολέγια.

Ενω όσοι ιδιοκτήτες θέλουν να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία στους φακέλους θα έχουν προθεσμία μέχρι την 15η Ιουνίου (το υπουργείο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να δοθεί ολιγοήμερη παράταση).

Η υπουργική απόφαση

Σύμφωνα με τα κριτήρια η κάθε επιχείρηση καλείται να υποβάλλει μελέτη βιωσιμότητας με ορίζοντα τριετίας, στην οποία καταγράφονται τα γνωστικά αντικείμενα, ο εκτιμώμενος αριθμός σπουδαστών, οι αμοιβές του προσωπικού, αλλά και οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις.

Μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕ.Μ.Ε. υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που συνοδεύεται από σχετικό εισηγητικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται:

α) Η ονομασία κάθε προσφερόμενης ειδικότητας στην ελληνική και τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα.

β) Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών.

Όταν τα κέντρα συνεργάζονται εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής τότε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών υποβάλλεται εγκεκριμένο από το ξένο πανεπιστήμιο με βεβαίωση αξιολόγησής του από την εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας ή τον κατά το δίκαιο της έδρας αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εφόσον η βεβαίωση αυτή προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας που εδρεύει το ίδρυμα.

Τα κριτήρια για διδάσκοντες

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση :

-Κάθε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας μπορεί να διδάσκεται μόνο από διδάσκοντα που κατέχει τον ίδιο ή συναφή τίτλο σπουδών.

-Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες, οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον επταετή εμπειρία.

-Ο αριθμός των διδασκόντων πρέπει να είναι αντίστοιχος με τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά ειδικότητα και ανάλογος με τον αριθμό των σπουδαστών που πρόκειται να παρακολουθήσουν κάθε μάθημα ανά εξάμηνο.

Κάθε Κέντρο μεταλυκειακής εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης. Σε περίπτωση που στεγάζεται σε περισσότερα κτήρια, σε καθένα από αυτά πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος διοικητικού προσωπικού.
Κτηριακές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα πάντα με την υπουργική απόφαση,στο κτήριο ή στα κτήρια του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει:

- Να μην χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι.

- Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του ΚΕ.Μ.Ε.,να είναι τουλάχιστον 300 τ.μ., στον οποίο δε συμπεριλαμβάνονται οι υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι και οι βοηθητικοί χώροι.

Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή, σε περίπτωση πολυόροφου κτηρίου, να είναι σε συνεχόμενους ορόφους.

Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αμφιθεατρικές αίθουσες να έχουν επαρκή και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό, αερισμό, πόρτες ελάχιστου καθαρού πλάτους 1 μ. και ελάχιστου καθαρού ύψους 2,20 μ, κλιματιστικά, πυρασφάλεια και εξόδους ασφαλείας.

Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει, να πληρούν προδιαγραφές σε συνάρτηση με τις διδασκόμενες ειδικότητες, ενώ για τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και του έργου κατάρτισης, θα πρέπει να υπάρχει χώρος βιβλιοθήκες αναγνωστηρίου που θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό βιβλίων και περιοδικών, ώστε να καλύπτει με επάρκεια τα γνωστικά αντικείμενα όλων των ειδικοτήτων που προσφέρονται σε κάθε ΚΕ.Μ.Ε.

Σε κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να υπάρχει, εφόσον απαιτείται από το περιεχόμενο των παρεχομένων προγραμμάτων σπουδών, πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων και χώροι υγιεινής ανά 40 σπουδαστές καθώς και για άτομα με αναπηρία.

Οι αύλειοι χώροι του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 2 τ.μ. ανά σπουδαστή, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι και ανελκυστήρας, εφόσον το κτήριο είναι πολυόροφο.

Σχετικό φάκελο για αδειοδότηση μπορεί να καταθέσει κάθε εκπαιδευτικό κέντρο, όμως σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων αναγνωρίζονται μόνο για όσα κολέγια συνεργάζονται και δίνουν τίτλο σπουδών, από πανεπιστήμια της Ε.Ε.

(cosmo.gr)
Comments (0)

Δημοσίευση σχολίου