Ξεκινούν τα ολοήμερα νοσοκομεία

0

Category:Περιθώριο έξι μηνών δίδεται στους πανεπιστημιακούς γιατρούς ώστε να «κλείσουν» τα ιδιωτικά τους ιατρεία και να ενταχθούν στη λειτουργία του ΕΣΥ.


Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα τα δημόσια νοσοκομεία που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε ολοήμερη λειτουργία θα έχουν υπογράψει τις τελικές συμβάσεις με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ώστε αυτοί να καλύπτουν τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις στις οποίες θα υποβάλλονται οι ασφαλισμένοι τους στα ολοήμερα νοσοκομεία. Αυτά προβλέπονται μεταξύ άλλων στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα για το υπό κατάθεση σχεδίου νόμου «Για την Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», που παρουσίασε στο Κοινοβούλιο η υπουργός Υγείας κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δίδεται η δυνατότητα σε όλο το προσωπικό των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, μόνιμο και επικουρικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό, να κάνει «απογευματινά» ιατρεία, και πέραν του τακτικού ωραρίου.

Παράλληλα, μπαίνει «λουκέτο» στα ιδιωτικά ιατρεία των πανεπιστημιακών ιατρών οι οποίοι από 1ης Ιανουαρίου 2011 θα συμμετάσχουν αποκλειστικά ως γιατροί στο ΕΣΥ σε χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, έχουν ως εξής:

-Επιτρέπεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., μετά το τακτικό ωράριο, η λειτουργία εξωτερικών ιατρείων και η διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων για εξωτερικούς ασθενείς.

- Οι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί του νοσοκομείου όλων των βαθμίδων, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το επιστημονικό μη ιατρικό και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς και το αντίστοιχο επικουρικό προσωπικό, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ολοήμερη λειτουργία.

- Η δαπάνη βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς ή την ασφαλιστική του εταιρία. Οι φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του Ε.Σ.Υ. δύναται να συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στη βάση των οποίων θα παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και θα αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

- Τα έσοδα διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος και για την αμοιβή επικουρικού προσωπικού, επιπλέον εφημεριών και υπερωριακής απασχόλησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

- Οι πανεπιστημιακοί ιατροί συμμετέχουν από 1/01/2011 αποκλειστικά σε χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

- Προβλέπεται σύστημα ελέγχου της εφαρμογής και της τήρησης των όρων συμμετοχής στην ολοήμερη λειτουργία.

- Δίνονται κίνητρα για το διορισμό μόνιμων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, (προκήρυξη θέσεων σε ανώτερη βαθμίδα μετά από δύο άγονες προκηρύξεις, προσαύξηση μισθού κατά 10%, μοριοδότηση για κατάληψη νέας θέσης του ιατρού μετά από 5ετή παραμονή).

- Αλλάζει το σύστημα Επικουρικών Ιατρών. Στόχος η κάλυψη των αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών. Προϋπόθεση για το διορισμό επικουρικών ιατρών στην περιφέρεια Αττικής και το Νομό Θεσ/νίκης η προηγούμενη θητεία ενός έτους στην περιφέρεια. Εξαιρείται το Ε.Κ.Α.Β. από τον περιορισμό. Καθιερώνεται σύστημα επιλογής με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

- Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης επιτακτικών αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών από στρατιωτικούς ιατρούς ή από ιατρούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. (Μνημόνιο Συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας).

- Προκηρύσσονται κατά προτεραιότητα οι κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και προβλέπεται η δυνατότητα παραμονής του ήδη υπηρετούντος ιατρού μέχρι την κάλυψη της θέσης.

- Θεσπίζεται βαθμίδα Συντονιστή Διευθυντή, η οποία πληρούται με ανοικτή προκήρυξη, εντός των ιατρών Διευθυντών του ΕΣΥ χωρίς μισθολογική διαφορά με το Διευθυντή.

- Διευρύνεται η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον κλάδων επικουρικού προσωπικού (Φαρμακοποιοί, Βοηθοί Φαρμακείου, Πληροφορικοί, Διαιτολόγοι, Ακτινοφυσικοί)

- Συνιστάται Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη σε κάθε νοσοκομείο, αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρακολούθηση της διακίνησης των ασθενών, διοικητική υποστήριξη, συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και, εν γένει, την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Προβλέπεται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και αξιολόγησης με ευθύνη του Διοικητή.
(protothema.gr)


Comments (0)

Δημοσίευση σχολίου